Fritvalgsordningen

Fritvalgs ordningenHvis du har mulighed for at benytte fritvalgsordningen, så skal du kontakte din kommune og fortælle dem, at du ønsker at benytte Bo Rent serviceassistenter til den midlertidige eller varige hjælp du er visiteret til. Vi har aftaler med følgende kommuner: Allerød, Rudersdal, Lyngby, Hørsholm og Hillerød.

Når du har fortalt kommunen at du ønsker vores hjælp gennem fritvalgsordningen, beder de os om at tage kontakt til dig, og så finder vi sammen ud af hvad der skal udføres, og under hvilke betingelser.

Alle vore serviceassistenter er:

  • Professionelle
  • Veluddannede
  • Servicemindede
  • Fleksible
  • Grundige

Hvad betyder fritvalgsordningen for dig?

Når du har fået udpeget en serviceassistent, så er det som hovedregel den samme der kommer, undtagen i ferier og ved sygdom.

Serviceassistenten kommer på samme aftalte tidspunkt hver gang, men du kan selvfølgelig bestille mere tid udover det aftalte.

Du kan til enhver tid kontakte os for at tale om specifikke ting du gerne vil have ændret.

Fritvalgsordningen fra 2013

Hvis du har brug for mere rengøring end hvad du er visiteret til, kan du bestille Hjemmeservice hos BoRent ApS. Fra 2013 er der ikke længere tilskud til hjemmeservice i fritvalgsordningen, og du skal derfor betale for udgiften til serviceassistenten selv.

Hvor mange vælger private selskaber til at udføre arbejdet gennem fritvalgsordningen?

Læs denne artikel fra Krevi, som viser at 95 % af kommunerne nu har minimum én privat leverandør af praktisk hjemmehjælp, og ca. en trediedel af dem der der modtager praktisk hjælp, vælger private serviceassistenter.

I videoen herunder kan du se og høre hvad fritvalgsordningen betyder i følge regeringen.