70 20 34 50 [email protected]

Hjemmeservice

Nordsjælland - hvor udfører Borent hjemmeservice

Fra 1/1 2013 er hjemmeservice ikke længere tilskudsberettiget.

Den nye ordning hedder Håndværkerfradrag – læs mere her

Du kan dog stadig få udført Bo Rent hjemmeservice – du kan bare ikke længere få 30% tilskud fra skat.
Ring og hør hvad den nye ordning kommer til at betyde for dig.
Få et godt tilbud – ring 70 20 34 50 nu.

Det forventes at en eventuel ny borgerlig regering vil genindføre tilskud til hjemmeservice i 2015. Dette vil ske med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Det er derfor en god ide at gemme fakturaer for hjemmeservice, så man kan få fradraget for hele året.

Hjemmeservice virksomheder skulle opfylde nogle betingelser for at kunne være med i ordningen:

  • Momsregistreret virksomhed
  • Firmaet skal have en ansvarsforsikring
  • Firmaet har under 50.000 i gæld til det offentlige
  • Der må ikke være tilknyttet personer til virksomhedens ledelse, som tidligere (indenfor de seneste 5 år) har skyldt over 50.000, eller er gået konkurs.
  • Virksomheden skal være godkendt til hjemmeservice ordningen
  • Virksomheden skal være straffri i det omfang det relaterer til udførsel af hjemmeservice.
  • Virksomheden skal leve op til miljøregler

Hvad skulle du som modtager af hjemmeservice sørge for?

Du skal selv kontakte virksomheden og aftale arbejdets art og prisen.
Det er en god ide at aftale med Hjemmeservice virksomheden, hvilket arbejde, der skal udføres, og til hvilken pris.

Hjemmeservice prisen kan varier fra det ene firma til det andet. Nogle arbejder med en fast timepris, mens andre giver en fast pris på hele arbejdet.

Det kan derfor være at du synes det er en fordel at indhente tilbud hos flere firmaer, før arbejdet bestilles. Du skal bare være opmærksom på at det kan være svært at få en endelig pris, uden et bindende tilsagn om udførelse af hjemmeservice.

Hjemmeservice ordningen er ophørt.

Det er ikke længere muligt at få 30 % i tilskud til rengøring, idet Folketinget den 19. december 2012 vedtog at ophæve lov om hjemmeservice med virkning fra 1. januar 2013. En ny ordning kaldet servicefradrag bliver sandsynligvis gældende fra 2018