70 20 34 50 [email protected]

Servicefradrag

Servicefradrag – kært barn har mange navne

servicefradrag rengøringServicefradrag er det nyeste navn på forskellige ordninger, som skiftende regeringer har brugt. Tidligere har navnet været hjemmeservice ordning, håndværkerfradrag og BoligJob ordning. Formålet er at støtte brancher, som ofte beskyldes for store mængder sort arbejde. For at undgå det sorte arbejde giver regeringen tilskud på en del af arbejdet.

Servicefradrag er lagt frem i finanslov for 2018

Det nyeste udspil fra regeringen (31/8.2017) flytter fokus fra det tidligere håndværkerfradrag til det nye servicefradrag. Det betyder at håndværkerfradraget bortfalder, og alle opgaver der tidligere blev udført af håndværkere ikke længere kan få tilskud. Man fik tilskud til energirenoveringer og klimatilpasning i 2016 og 2017. Noget af regeringens opposition mener at denne udvikling er endnu et søm i den grønne ligkiste.

Det nye servicefradrag

servicefradrag børnepasningTidligere ordninger har været midlertidige. Der lægges op til at den nye ordning skal være permanent. Det skal være muligt at få fradrag for 6000 kr. årligt per person. Fradraget vil kun kunne benyttes til serviceydelser som rengøring og børnepasning. I den tidligere version af fradraget var det muligt at trække 27,6% fra i skatten, mens det nye fradrag skal kunne vægte med 40%. Det betyder at fradragets værdi stiger fra 1700 kr. til 2400 kr. per person.

Værdien af Servicefradraget udgør 6.600 kr. pr. person i 2023 (6.400 kr. i 2022). Servicefradragets værdi er ca. 26 % i 2023 (26 % i 2022). Det betyder at hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse, sparer du ca. 260 kr. i skat. Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen – ikke for materialer.

Hvad er ideen med det nye hjemme service fradrag?

Den bagvedliggende logik er, at der bliver arbejde til en masse ufaglærte. Desuden forventer regeringen at flere små (enkeltmands) virksomheder dukker op for at tilbyde rengøring og børnepasning. Erfaringer fra andre lande viser at det er en god ide med den type ordninger.

Broderlandet har succes med serviceydelser til befolkningen

I Sverige har der været succes med en endnu mere omfattende boligjob ordning. Den øger i højere grad arbejdsudbuddet, og minimerer sort arbejde mere end den danske ordning. Desuden kan man få et meget større tilskud i Sverige – op til 50% servicefradrag på udgifter op til 50.000 kr. på madlavning, børnepasning og rengøring.

Håndværkerfradraget var 1 af bare 2 løfter fra statsministeren

I stedet for den permanente ordning der var lagt op til ved regeringens tiltræden i 2015, blev det nye håndværkerfradrag (2016 + 2017) orienteret mod en grønnere profil, med støtte fra Dansk Folkeparti, Alternativet og SF.